AGENDA SIDANG

NO JENIS/NOMOR PERKARA/ TGL TERIMA/DAFTAR  MAJELIS HAKIM PANITERA/PP HARI/TGL SIDANG KETERANGAN
TGL PENETAPAN KETUA  ANGGOTA
1 Waris/Harta Waris 22 - 01 - 2018 Drs. H. Mustamin Dahlan, S.H., M.H. Drs. H. Anwar Hamidy Drs. H. M. Hatta, M.H. Drs. Musbir Senin, 29/01/2018 Senin, 19/02/2018 Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Manokwari
PA : 0020/Pdt.G/2017/PA.Mw.            
PTA : 1/Pdt.G/2018/PTA.Jpr.            
Terima : 19 - 01 - 2018            
Hj. Mariamah binti Abdul Rasyid                                            
Memberi kuasa kepada :               
Haris Nurlette, S.H., M.H.             
Mustamar Keliobas, S.H., M.H.             
Melawan            
Sitti Daniati binti Mappu             
Sumiati binti M. Yusuf            
Baddolo bin Madenreng            
Memberi kuasa kepada :               
Erwin Rengga, S.H.            
PA Manokwari            
             
2 Cerai Gugat 15 - 02 -2018 Dr. H. Wirhanuddin, M.H. Drs. H. Misharuddin Drs. H. Ilham Abdullah, S.H., M.Kn  Hj. Nurdiana, S.Ag. Senin, 26/02/2018 Selasa, 27/02/2018  Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sorong
PA : 0233/Pdt.G/2017/PA.Srog            
PTA : 2/Pdt.G/2018/PTA. Jpr            
Terima : 15 - 02 - 2018            
Budi Santoso bin Sumodi Yono            
Melawan            
Hj. Badrana Saleh binti H. Saleh            
PA Sorong            
             
3 Cerai Gugat 20 - 03 - 2018 Dr. H. Wirhanuddin, M.H. Drs. H. Misharuddin Drs. H. Ilham Abdullah, S.H., M.Kn  Nurul Jamaliah, S.Ag. Selasa, 03/04/2018 Selasa, 17/04/2018 Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Mimika
PA : 83/Pdt.G/2017/PA.Mmk.            
PTA : 3/Pdt.G/2018/PTA.Jpr.            
Terima : 20 - 03 - 2018            
H. Ruslan bin Penggeng            
alias H. Ruslan            
memberi kuasa kepada            
Ir. H. Abdurrahman, S.H., M.H.            
Melawan            
Hj. Nurhayati binti Lati Toyang            
memberikan kuasa kepada             
H. Iwan Anwar, S.H., M.H.            
PA Mimika            
             
4 Cerai Talak 22 - 05 - 2018 Dr. H. Wirhanuddin, M.H. Drs. H. Misharuddin Drs. H. Ilham Abdullah, S.H., M.Kn  Nurdin Sanmas, S.H.I. Senin, 25/06/2018 Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Merauke
PA : 260/Pdt.G/2017/PA.Mrk            
PTA : 4/Pdt.G/2018/PTA.Jpr.            
Terima : 17 - 05 - 2018            
Ana Septya Ningsih binti Sayuti            
Melawan            
Zaynaba bin La agu            
PA Merauke            
5 Cerai Talak 06/04/2018 Drs. H. Mustamin Dahlan, S.H., M.H. Drs. H. Anwar Hamidy Drs. H. M. Hatta, M.H. Kuswandi, S.H. Kamis, 28/06/2018 Kamis 12/07/2018 Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Mimika
PA : 144/Pdt.G/2017/PA.Mmk.            
PTA : 5/Pdt.G/2018/PTA.Jpr.            
Terima : 04 - 06 - 2018            
Mochtar Majid bin Abdul Haji            
Melawan            
Irawati Suat, SE binti H. Kiding Suat            
PA Mimika            
             
             
6 Harta Bersama 07/02/2018 Dr. H. Wirhanuddin, M.H. Drs. H. Misharuddin Drs. H. Ilham Abdullah, S.H., M.Kn  Drs. M. Sidiq, M.H. Senin, 09/07/2018 Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Mimika
PA : 84/Pdt.G./2017/PA.Mmk.            
PTA : 6/Pdt.G/2018/PTA.Jpr.            
Terima : 26 - 06 - 2018            
Hariyana binti Hayya alias Hariana            
Melawan             
Amiruddin bin Rasyid alias Amir Nurdin Hamzah            
             
7 Cerai Gugat 17 - 10 - 2018 Drs. H. A. Razak Pellu, S.H., M.H. Drs. H. Misharuddin Drs. H. Ilham Abdullah, S.H., M.Kn  Dra. Hj. St. Hartatia Rabu, 31/10/2018 Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Manokwari
PA : 105/Pdt.G/2018/PA.Mw.            
PTA : 7/Pdt.G/2018/PTA.Jpr.            
Terima : 17 - 10 - 2018            
Nurhayati binti Ade Musa Abdullah            
Melawan             
Komari bin Seger            
             
8 Cerai Gugat 29 - 10 - 2018 Drs. H. Mustamin Dahlan, S.H., M.H. Drs. H. Misharuddin Drs. H. Ilham Abdullah, S.H., M.Kn  Hj. Nurdiana, S.Ag. Senin, 12/11/2018 belum putus
PA : 56/Pdt.G/2018/PA.Ff            
PTA : 8/Pdt.G/2018/PTA.Jpr.            
Terima : 29 - 10 - 2018            
Handoyo bin Ali Zardi            
melawan            
Rabiatul Adawiyah binti Mohammad Room T Lehu